Monika Šupitová

Úspěšný článek na Wikipedii: Jak na to, aby ho nesmazali

Máte zájem vytvořit článek na Wikipedii, nebo jste se setkali s tím, že vám správci Wikipedie článek zamítli a odstranili?

Tento průvodce vám poskytne užitečné rady a tipy, jak zvýšit šance na úspěšné publikování, ať už se jedná o vytvoření nového článku, nebo o vylepšení a obnovení článku zamítnutého.

Hlavními aspekty, které je třeba dodržovat:

1️⃣ Encyklopedická významnost
2️⃣ Reference, práce se zdroji
3️⃣ Encyklopedický styl
4️⃣ Respekt k autorským právům

Existují i další pravidla, která je nutné dodržovat, ale v tomto článku se zaměřuji jen na hlavní oblasti.

1️⃣ Encyklopedická významnost

Prvním krokem k úspěšnému vytvoření článku na Wikipedii je zajistit, aby téma splňovalo požadavky encyklopedické významnosti.

Encyklopedická významnost znamená, že téma článku je dostatečně významné a relevantní pro širokou veřejnost a je doloženo spolehlivými a nezávislými zdroji.

 • Zajistěte, aby téma článku bylo významné a relevantní pro širokou veřejnost.
 • Ujistěte se, že zdroje jsou nezávislé na subjektu článku.

Jak významnost doložit

K tomu, abyste prokázali významnost vašeho tématu, je potřeba uvést relevantní a nezávislé zdroje, které o tématu pojednávají.

Tyto zdroje musí být publikované a uznávané, jako například: články z novin, časopisů, knih nebo akademických prací.

Čím více relevantních zdrojů uvedete, tím větší máte šanci, že správci Wikipedie uznají významnost vašeho článku.

❗️Je důležité, aby tyto zdroje byly nezávislé na subjektu článku. To znamená, že firemní webové stránky a propagační materiály nejsou považovány za nezávislé zdroje.

Práce se správci Wikipedie

Publikování článku na Wikipedii je proces, který často vyžaduje dialog se správci. Ti mohou rozporovat relevantnost a nezávislost vámi uvedených zdrojů. Pokud se tak stane, buďte připraveni dodat další důkazy a zdroje, které potvrzují významnost vašeho tématu.

 • Buďte připraveni na dialog se správci ohledně relevantnosti a nezávislosti zdrojů.
 • Pokud správci rozporují významnost vašeho článku, dodávejte další důkazy a zdroje.
 • Komunikujte věcně a slušně.
 • Dodržujte pravidla a pokyny poskytnuté správci.

❗️Pamatujte, že správci Wikipedie jsou dobrovolníci, kteří mají zájem na udržování kvality a důvěryhodnosti encyklopedie. Je proto důležité s nimi komunikovat věcně a slušně a dodržovat pravidla a pokyny, které vám poskytnou.

2️⃣ Reference, práce se zdroji

Doplnění správných referencí je klíčové pro úspěšné publikování článku na Wikipedii.

Reference na Wikipedii
Příklad správně uvedených referencí

Ujistěte se, že každá významná informace je podložena spolehlivým zdrojem a že všechny uvedené odkazy jsou správně formátované podle standardů Wikipedie.

Dobré reference nejen zvyšují důvěryhodnost vašeho článku, ale také pomáhají čtenářům ověřit pravdivost uvedených informací.

 • Každá významná informace musí být podložena spolehlivým zdrojem.
 • Správně formátujte odkazy podle standardů Wikipedie.
 • Dobré reference zvyšují důvěryhodnost článku.
 • Reference pomáhají čtenářům ověřit pravdivost informací.

3️⃣ Encyklopedický styl

Při psaní článku na Wikipedii je důležité dodržovat encyklopedický styl. To znamená, že článek musí být napsán nezaujatě, věcně a fakticky.

❌ Nepoužívejte publicistický nebo beletristický styl, který může být považován za nevhodný pro encyklopedii.

Začněte úvodem, ve kterém stručně představíte téma článku a vysvětlíte, o čem bude pojednávat.

Poté se věnujte podrobnějšímu popisu tématu, vždy s důrazem na přesnost a objektivitu.

Ujistěte se, že článek obsahuje dostatečný kontext a detaily, které čtenáři umožní plně pochopit téma.

 • Pište nezaujatě, věcně a fakticky.
 • Nepoužívejte publicistický nebo beletristický styl.
 • Začněte úvodem, který stručně představí téma článku.
 • Dále se věnujte podrobnějšímu popisu tématu s důrazem na přesnost a objektivitu.
 • Ujistěte se, že veškeré informace jsou podloženy relevantními zdroji.

4️⃣ Respekt k autorským právům

Jedním z klíčových aspektů při psaní článku na Wikipedii je dodržování autorských práv.

Wikipedie je založena na obsahu, který je volně dostupný a použitelný pod licencí Creative Commons. To znamená, že veškerý obsah, který na Wikipedii publikujete, musí být buď vaším vlastním dílem, nebo musí být volně použitelný pod touto licencí.

 • Obsah musí být buď vaším vlastním dílem, nebo volně použitelný pod licencí Creative Commons.
 • Ověřujte zdroje a uvádějte správné reference.
 • Články, které nerespektují autorská práva, mohou být označeny jako plagiáty.
 • Vyvarujte se používání obsahu chráněného autorskými právy bez příslušného povolení.

Články, které nerespektují autorská práva, mohou být označeny jako plagiáty, případně mohou být některé pasáže označeny jako možné plagiáty.

Je proto důležité důkladně ověřovat zdroje a vždy uvádět správné reference.

Závěr

Úspěšný článek na Wikipedii vyžaduje hlavně pečlivou přípravu, důkladné ověřování zdrojů a dodržování pravidel encyklopedického psaní.

🧠 Pamatujte, že proces publikování může být interaktivní a často vyžaduje komunikaci se správci Wikipedie. Dodržováním těchto zásad zvýšíte šance, že váš článek bude schválen a publikován.

Pokud se váš článek nepodaří publikovat napoprvé, nezoufejte. Berte to jako příležitost k vylepšení a zdokonalení vašeho textu. S trpělivostí a pečlivostí můžete vytvořit hodnotnou stránku o vás nebo vaší firmě. A pokud si nevíte i tak rady, neváhejte mě kontaktovat.

Chci článek na Wikipedii, který mi nesmažou

Využijte moji odbornou pomoc a pošlete mi nezávaznou poptávku.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho 😉.